0 0
Inel PTCR STH 1130-1400C
(0 review-uri) | Adaugă un review

Inel PTCR STH 1130-1400C

In stoc
6.03 lei / buc
Alege cantitate:

Distribuie pe

Process Temperature Control Rings

- PTCR -

Controlul procesului de ardere

        În procesul de fabricaţie a produselor ceramice industriale puţine lucruri crează probleme aşa de mari ca supravegherea şi controlul precis a proceselor de ardere. Totodata rezultatele şi influenţele arderii acţionează direct asupra calităţii şi costurilor produselor finite.

Controlul optim al procesului de ardere pretinde atât măsurarea precisă a tratamentului termic – temperatura şi influenţa temperaturii in timp - cât şi posibilitatea controlului temperaturii si uniformitatea repartiţiei ei în interiorul cuptorului. Controlul eficient al temperaturii reprezintă cheia pentru produsul de calitate garantată.

Majoritatea metodelor clasice de măsurarea temperaturii sunt limitate în timp şi spaţiu. De exemplu. termocuplele folosite în mod general în industria

ceramicii nu măsuară temperatura produsului ci numai temperatura mediului acestuia. Termocuplele de asemenea sunt limitate în eceea ce priveşte măsurarea energiei termice radiate, totodată nu iau in considerare energia termică transmisă de structura refractară a suporţilor de ardere.

Ce este PTCR?

     Process Temperature Control Ring deci PTCR este un indicator de temperatură extraordinar de precis, confecţionat dintr-o masă ceramică care inregistrează tratamentul termic recepţionat/înglobat în mod efectiv de produsul ars. Inelele PTCR iau în considerare atât energia termică

transmisă prin radiaţie, convecţie cât şi influenţele temperaturii în timp. Fac posibilă explicitarea acţiunii temperaturii inregistrate în mod foarte comod cu o simplă cifră - temperatura de inel (RT) - care este foarte practic şi cu care se poate lucra foarte uşor.

Inelele PTCR pot fi folosite în cuptoare cameră sau in cuptoare continue tunel; sunt folosite în atmosfere de ardere diferite.

Sunt oferite cinci tipuri diferite de inele PTCR - cu o inălţime de la 3,5 - 7,0 mm - sortimentaţia se extinde de la temperatura de 850 C° pănă la temperatura de 1750 C° (1562-3182 F). Tipul inelelor este marcal cu cod de culoare, numărul şarjei de fabricaţie şi indicatorul tipului sunt stanţate în fiecare inel.

Inelele PTCR în mod original au fost cercetate şi dezvoltate pentru uz intern la controlut unor procese de ardere critice în domeniul fabricării pieselor electronice pe baza de compoziţii ceramice. Acum inelele PTCR oferă avantajul unei măsurări exacte, uşoare al temperaturii pe un domeniu industrial larg.

Cum funcţionează PTCR?

    PTCR se contractă, dacă este expus temperaturii din cuptor - şi contracţia continuă pe tot intervalul de timp până la atingerea temperaturii maxime. Contracţia este aproape liniară pe tot domeniul de folosire al PTCR, oferind o cifră de măsurare practică despre cantitatea intreagă de energie termică căreia a fost supus inelul - şi produsul ars- pe parcursul arderii.

Măsura contracţiei - măsura în care diametrul inelului s-a contractat - se măsoară ce un micrometru numeric sau digital. Rezultatul acestei măsurări se poate transforma în „temperatură inel" uşurănd astfel raportarea şi compararea cu procesul de ardere.

PTCR: calitate, pe care vă puteţi baza       

    PTCR este recunoscut pentru exactitate şi pentru incredere, tehnica mereu perfecţionată acum oferă o garanţie de neântrecut: deviaţia maximă nu poate fi mai mare de 3 grade RT.

Această încredere se bazează pe procesele de fabricare severe. Inelele PTCR sunt confecţionate din amestecul unor materii prime de calitate superioară.  Compoziţia lor a fost acordată fin cu tehnica aplicată Design OF Experiments (DOE), iar procesul de fabricare este sub controlul Statistical Process Control (SPC). Într'adevăr întreg procesul de fabricaţie PTCR a fost premiat cu certificate recunoscute intemaţional: ISO 9001 şi ISO 14001.

PTCR în practică:

Exactitate şi comoditate.

Optimizarea procesului de ardere.

     În procesul de definiţie al unui standard procesul de ardere se caracterizează prin exprimarea/corelarea temperaturilor inel ale inelelor PTCR aşezate în fiecare loc tehnologic din cuptor. Aceasta permite descoperirea şi definiţia „punctelor reci" şi „fierbinţi".

După punctarea (cartografierea) tratamentului termic procesul de ardere poate fi optimizat prin modificări efectuate la încălzire sau la modulul de încălzire, variaţiile exprimându-se prin „temperatura inel".

Ca principiu de bază se poate enunţa că, un „grad inel" corespunde unui „grad Celsius". Bineînţeles corespondenţa între „grad inel" şi „grad Celsius" depinde de ciclul de ardere dat al cuptorului.

Ilustraţia alăturată reprezintă două tratamente termice în acelaş cuptor de 15 metri-cubi. Prima reprezintă situaţia înaintea folosirii inelelor PTCR; a doua reprezintă situaţia în urma optimizării continue prin folosirea inelelor PTCR, rezultă o îmbunătăţire esenţială.

Controlul procesului de ardere

     Dealungul timpului – prin înbătrânirea elementelor de încălzire sau din cauza variaţiilor frecvente ale ciclurilor de ardere – punctele „fierbinţi" şi „punctele reci" treptat se reîntorc în cuptor.

Inelele PTCR pot ajuta şi aici. Dacă un proces de ardere deja a fost optimizat, inelele PTCR pot fi folosite pentru controlarea regulată a procesului de ardere, iar deviaţiile crescătoare de la valorile optime pot fi detectate, înainte ca acestea să influenţeze negativ calitatea produsului. Comparând temperatura inel dată cu un standard definit, se poate specifica acea temperatură inel în grade, la care trebuie efectuat procesul de ardere. Folosind câteva inele în punctele critice ale cuptorului se poate asigura repartiţia uniformă a temperaturii din cuptor.

Controlul ieftin al calităţii

Pe lângă faptul că optimizarea proceselor de ardere aduce avantaje, inelele PTCR pot ajuta la reducerea cheltuielilor. Compararea simplă a temperaturii inel cu standardul de calitate dă indiciu dacă produsul a fost ars sau nu conform specificaţiilor. Controlul clasic al calităţii scump şi de durată – analize distructive, determinarea geometriei, densităţii şi porozităţii – poate fi redus sau chiar eliminat.

Modul de utilizare:

Aşezarea Inelele PTCR pot fi aşezate oriunde în cuptor, ori pe suporţi de ardere, ori pe vagoneţi,  ori pe benzile transportoare. Este recomandată o aşezare în mai multe locuri şi pe mai multe nivele, fiindcă acest mod permite informarea cea mai bună despre tratamentul termic decurs în cuptor.

Măsurarea
    Contracţia diametrului inelelor PTCR dă un indiciu despre măsura tratamentului termic actual în acel punct al cuptorului unde a fost aşezat inelul. Cu ajutorul unui micrometru PTCR este uşor măsurabil diametrul inelului –este nevoie doar de o simplă măsurare (cum se vede).

Variantele numerice (N) şi digitale (D) ale micrometrelor PTCR sunt aparate de măsură unificate şi proiectate ergonomic, cu fălci care garantează că inelul PTCR totdeauna se va aşeza în mod corespunzător în micrometru. Această execuţie nu numai că simplifică măsurarea, dar         îmbunătăţeşte repetabilitatea şi reproductibilitatea măsurătorii.

Transformare (trecere) la temperatura inel

   Diametrul inelului măsurat trebuie transformat în temperatura inel cu ajutorul tabelului de *calcul, tabel care există în fiecare pachet. Fiecare tabel este valabil numai pentru şarja de fabricaţie a inelului. In interesul exactităţii şi comode. Temperatura inel este o cifră simplă şi practică pentru scopuri de comparare – pentru compararea efectelor termice pe parcursul tratamentului termic cu un standard dat pe baza căruia se pot executa toate reglările necesare. Nu este posibită citirea temperaturii actuale din cuptor, inelele PTCR se comportă ca un acumulator, măsoară mai degrabă efectul termic total pe parcursul duratei influenţei temperaturii, decât temperatura maximă atinsă.

Determinarea unei temperaturi inel standard.

       Ca să putem compara temperaturile inel măsurate la diferite arderi, trebuie definită temperatura de inel standard. Acesta se realizează prin arderea unei serii de, produse impreună cu inele, iar temperaturile inel le comparăm cu calitatea produselor rezultate.

Putem considera temperatura inel standard cea care corespunde arderii produselor de calitate standard.

PTCR: un produs de calitate din sursă de calitate

Controlul zilnic al arderii fără probleme
Firma dmc2 pune un accent deosebit pe calitatea inelelor PTCR –deoarece calitatea inelelor are o repercursiune directă asupra produselor beneficiarilor!

Fiecare materie primă este folosită sub forma unui amestec pulverulent, care este supus unor analize vaste de laborator.

Pulberii sunt omogenizaţi, fiecare şarjă de producţie este numerotată, va fi controlată din nou, pentru a se putea garanta proprietăţile fizice şi de presare. În fiecare inel va fi,ştanţat un număr de şarjă de identificare, făcând posibil ca fiecare inel să poată fi dedus până la amestecul original de pulbere, dacă este cazul. Simultan cu eliberarea şarjelor individuale de amestecuri, vor fi calculate şi tabelele de transformare, specifice şarjelor în cauză.

Tabelul de transformare absolvă utilizatorii inelelor PTCR de o recalibrare sau de o recalculare a „temperatura inel" standard, dacă încep să utilizeze inele dintr-o şarjă nouă de fabricaţie. Fiindcă fiecare inel PTCR individual poate fi calculat cu ajutorul tabelului de transformare, este asigurată mereu o precizie absolută.

Inelul PTCR este exact, prezintă încredere şi este comod, vă absolvă de controlul problemelor şi calităţii arderii, vă permite ca să vă concentraţi la calitatea producţiei, şi nu la verificarea temperaturii.

Process Temperature Control Ring: produse de calitate superioară şi cheltuieli mai mici prin controlul perfecţionat şi de încredere al arderii.